Đánh đầu đuôi cần chú ý điều gì?

Cầu về nhiều nháy – nổ đều liên tục nhiều nháy

Cầu MB | Cầu MB hôm nay | Cầu MB | Cầu về nhiều nháy